شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

مجله سلامتی

شنگر

  • 92
Special Diet
ورزشکاران

انرژی نصف یک موز برابر است با انرژی 80 گرم از ماهی تون طبیعی، اما تنها  1/10 پروتئین موجود در ماهی تون را دارد. برای ورزشکارانی که با موز میان وعده می کنند پیشنهاد می شود که از ماهی تون برای میان وعده استفاده کنند.

جزییات بیشتر >>
  • 92
Special Diet
ورزشکاران

تغذیه در زندگی روزمره برای یک ورزشکار از اهمیت زیادی برخوردار است. برای رسیدن به بهترین روش اغذیه ورزشی، قرار دادن ماهی تون در رژیم غذایی برای هضم بهتر مواد غذایی و همچنین جریان خون بهتر به دستگاه گوارش بسیار موثر است زیرا اکسیژن بیشتری در اختیار عضلات قرار می گیرد. 
بنابرای...

جزییات بیشتر >>