شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

گواهینامه ها و افتخارات

  • پروانه کاربرد علامت استاندارد
  • پروانه کاربرد علامت استاندارد
  • پروانه کاربرد علامت استاندارد
  • پروانه کاربرد علامت استاندارد
  • پروانه بهداشتی ساخت
  • پروانه بهداشتی ساخت

سال 1381 مبادرت به طراحی و استقرار استانداردهای بین المللی HACCP و ISO9001:2000 نمود، که نهایتا و در تاریخهای پنجم و ششم خرداد ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و سه موفق به اخذ گواهینامه های مربوط به دو استاندارد فوق از از شرکت RWTUV ایران –آلمان گردید . گواهینامه های فوق بعد از انقضاء و پس از انجام ممیزی های لازم از سوی شرکت TUV NORD CERT GMBH آلمان مجددا تمدید گردیده و گواهینامه جدید HACCP با تاریخ انقضاء پنجم آگوست سال 2012 میلادی و گواهینامه جدید ISO9001:2000 به تاریخ انقضاء چهاردهم نوامبر سال 2010 میلادی صادر گردیده و در تاریخ 1388/11/13 پس از انجام ممیزی های لازم ، سیستم مدیریت کنترل کیفی ISO9001:2008 جایگزین ISO9001:2000 گردید .در سال جدید این شرکت اقدام به دریافت گواهینامه ISO 22000 نموده است تا هرچه بیشتر کیفیت محصولات خود را تضمین نماید .