شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

See Our

محصولات

کنسرو ماهی کیلکا در روغن

180 گرم - 146.8 کیلوکالری
  • 180 گرم
  • 146.8 کیلوکالری
  • نمک 1.3%
  • وزن آبکش 70%

توضیحات

ماهی کیلکا، روغن مایع آفتاب گردان، نمک 1.3%