شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

See Our

محصولات

کنسرو تون در روغن

180گرم - 132 کیلوکالری

کنسرو مرغ در روغن

180گرم - 136 کیلوکالری

کنسرو تون لوبیاچیتی در سس گوجه فرنگی

240 گرم - 117 کیلوکالری

کنسرو سالاد ماهی تون

180گرم - 184 کیلوکالری
 • 180گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات


گوشت تکه ایی روشن ماهی تون،روغن مایع افتابگردان
نمک تصفیه شده خوراکی 1.3%

 

 • 180گرم
 • 136 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

گوشت سینه مرغ، روغن مایع گیاهی، نمک تصفیه شده خوراکی

 • 240 گرم
 • 117 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش ماهی 35%

توضیحات

گوشت ماهی تون، لوبیاچیتی، رب گوجه فرنگی، روغن مایع گیاهی،نمک تصفیه شده خوراکی، سرکه، شکر،ادویه، آب آشامیدنی

 • 180گرم
 • 184 کیلوکالری
 • نمک 1.35%
 • آبکش گوشت ماهی 40%

توضیحات

ماهی تون ، ذرت شیرین، لوبیا،هویج،نخود سبز، قارچ، روغن مایع گیاهی، نمک تصفیه شده حوراکی، پودر شوید، آب آشامیدنی

 • 180گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

مخلوط خرده و تکه _ تیره و روشن ماهی تون
روغن مایع آفتابگردان
نمک خوراکی تصفیه شده 1.3%

 

 • 180گرم
 • 133 کیلوکالری
 • نمک 1.35%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

گوشت تکه ایی ماهی مارلین
روغن مایع آفتابگردان
نمک تصفیه شده خوراکی 1.35%

 

 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 72%

توضیحات

 گوشت تکه ای روشن ماهی تون(هوور یا گیدر)، روغن مایع آفتابگردان، فلفل قرمز، نمک 1.3%

 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

 گوشت تکه ای روشن ماهی تون(هوور یا گیدر)، روغن مایع آفتابگردان،  نمک 1.3%

 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

ماهی تون (هوور یا گیدر)، روغن زیتون 18% ، نمک

 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 72%

توضیحات

 گوشت تکه ای روشن ماهی تون(هوور یا گیدر)، روغن مایع آفتابگردان،  شوید خشک، نمک 1.3%

 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

ماهی تون، روغن مایع آفتابگردان  18%، سیر، نمک

آپادانا2

180گرم - 132 کیلوکالری

آپادانا

180گرم - 133 کیلوکالری

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل

180 گرم - 132 کیلوکالری

کنسرو ماهی تون در روغن

180 گرم - 132 کیلوکالری

کنسرو ماهی تون در روغن زیتون

180 گرم - 132 کیلوکالری

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید

180 گرم - 132 کیلوکالری

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر

180 گرم - 132 کیلوکالری