شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

مجله سلامتی

شنگر

  • 92
Special Diet
اکوسیستم در ماهیگیری

چگونه می توانیم هنگام کار در صنعت کنسرو ماهی ، تعادل اکوسیستم دریایی را رعایت کنیم؟ ماهی تون یکی از محبوب ترین ماهی های جهان است و از این رو از نظر تجاری بسیار با ارزش است. ماهی های صید شده در بیش از 70 کشور جهان به صورت تازه ، منجمد یا کنسرو به بازار عرضه می شوند.

جزییات بیشتر >>
  • 92
Special Diet
اکوسیستم در ماهیگیری

گونه های ماهی تون برای ماهیگیری تجاری و تفریحی بسیار مهم است. اما به دلیل تقاضای زیاد برای این ماهی ، بسیاری از سهام با ظرفیت کامل یا بیش از حد ماهی مورد سوء استفاده قرار می گیرند. به گفته دانشمندان، ماهیگیری متوازن میتواند برای اکوسیستم ها بهتر از روشهای پایدار فعلی باشد که ماهی تون بالغ را هدف ...

جزییات بیشتر >>