شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

See Our

محصولات

کنسرو مرغ در روغن

180گرم - 136 کیلوکالری
  • 180گرم
  • 136 کیلوکالری
  • نمک 1.3%
  • وزن آبکش 70%

توضیحات

گوشت سینه مرغ، روغن مایع گیاهی، نمک تصفیه شده خوراکی