شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

See Our

محصولات

کنسرو ماهی تون در روغن زیتون

180 گرم - 132 کیلوکالری
  • 180 گرم
  • 132 کیلوکالری
  • نمک 1.3%
  • وزن آبکش 70%

توضیحات

ماهی تون (هوور یا گیدر)، روغن زیتون 18% ، نمک