شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

See Our

محصولات

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر

180 گرم - 132 کیلوکالری
  • 180 گرم
  • 132 کیلوکالری
  • نمک 1.3%
  • وزن آبکش 70%

توضیحات

ماهی تون، روغن مایع آفتابگردان  18%، سیر، نمک