شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

See Our

محصولات

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید

180 گرم - 132 کیلوکالری
  • 180 گرم
  • 132 کیلوکالری
  • نمک 1.3%
  • وزن آبکش 72%

توضیحات

 گوشت تکه ای روشن ماهی تون(هوور یا گیدر)، روغن مایع آفتابگردان،  شوید خشک، نمک 1.3%