شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

See Our

محصولات

کنسرو تون در روغن

180گرم - 132 کیلوکالری

آپادانا2

180گرم - 132 کیلوکالری

آپادانا

180گرم - 133 کیلوکالری

کنسرو ماهی تون در روغن

180 گرم - 132 کیلوکالری
 • 180گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات


گوشت تکه ایی روشن ماهی تون،روغن مایع افتابگردان
نمک تصفیه شده خوراکی 1.3%

 

 • 180گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

مخلوط خرده و تکه _ تیره و روشن ماهی تون
روغن مایع آفتابگردان
نمک خوراکی تصفیه شده 1.3%

 

 • 180گرم
 • 133 کیلوکالری
 • نمک 1.35%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

گوشت تکه ایی ماهی مارلین
روغن مایع آفتابگردان
نمک تصفیه شده خوراکی 1.35%

 

 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

 گوشت تکه ای روشن ماهی تون(هوور یا گیدر)، روغن مایع آفتابگردان،  نمک 1.3%