شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شنگر

See Our

محصولات

خورشت قیمه سیب زمینی

180گرم - 126 کیلوکالری

آپادانا2

180گرم - 132 کیلوکالری

آپادانا

180گرم - 133 کیلوکالری

کنسرو ماهی کیلکا در روغن

180 گرم - 146.8 کیلوکالری
 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 72%

توضیحات

 گوشت تکه ای روشن ماهی تون(هوور یا گیدر)، روغن مایع آفتابگردان، فلفل قرمز، نمک 1.3%

 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

 گوشت تکه ای روشن ماهی تون(هوور یا گیدر)، روغن مایع آفتابگردان،  نمک 1.3%

 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

ماهی تون (هوور یا گیدر)، روغن زیتون 18% ، نمک

 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 72%

توضیحات

 گوشت تکه ای روشن ماهی تون(هوور یا گیدر)، روغن مایع آفتابگردان،  شوید خشک، نمک 1.3%

 • 180 گرم
 • 132 کیلوکالری
 • نمک 1.3%
 • وزن آبکش 70%

توضیحات

ماهی تون، روغن مایع آفتابگردان  18%، سیر، نمک

کنسرو سالاد ماهی تون

180گرم - 184 کیلوکالری

خورشت قورمه سبزی

180گرم - 127 کیلوکالری

خورشت قیمه سیب زمینی

180گرم - 126 کیلوکالری

آپادانا2

180گرم - 132 کیلوکالری

آپادانا

180گرم - 133 کیلوکالری

کنسرو ماهی کیلکا در روغن

180 گرم - 146.8 کیلوکالری

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل

180 گرم - 132 کیلوکالری

کنسرو ماهی تون در روغن

180 گرم - 132 کیلوکالری